สถิติของเลขที่ชนะ

เมื่อเลือกหมายเลขสำหรับตั๋ว,คุณอาจเห็นว่าสถิติในหมายเลขที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้นั้นเป็นประโยชน์
จัดเรียงตามความบ่อยของการจับฉลาก